Benteng Terkuat di Kalimantan Selatan ?


   Di Kalimantan Selatan banyak banar gunung-gunung. Gunung- gunung itu antara lain, ialah Gunung Maratus, Gunung Madang, Gunung Halau-halau, Gunung Batu Banawa, Gunung Tundakan.
       
   Kita handak mamandirakan kisah jaman dahulu adanya Gunung Tundakan. Gunung Tundakan ini tadapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kira-kira dalam Kacamatan Paringin.

   Manurut urang-urang nang sudah biasa ka Tundakan, di atasnya ada lagi gunung. Lalu Gunung Tundakan ini disambar urang jua Gunung Bukit Bagantung. Di Bukit Bagantung ada guha.

   Labih saratus tahun nang lalu, habarnya Gunung Tundakan ini paranah dijadiakan benteng oleh Pangeran Antasari. Di bagian bukit Bagantung itu tadapat pulang nang disambat guha. Guha ini tambus ka subalahnya. Di atas gunung nang parak guhanya tadapat puhun-puhun kayu nang halus, nang ganal. Parak jurang Tundakan kalihatannya ada kuburan. Antahkan barangkali kubur-kubur samuanya itu adalah kubur laskar antasari nang mati dalam palawanan pakalahian paparangan malawan Balanda atawa jua ujar urang Paringin pahlawan nang mati dalam paparangan.
   Bubuhan Balanda mangakui, ngalihnya manaiki Tundakan. Benteng Tundakan nang paling kuat partahanannya di antara semua benteng selawas paparangan.

   Kapala kampung atawa Pambakal wan urang-urang di Paringin mangisahakan macam-macam sawaktu paparangan malawan bubuhan Balanda atawa ujar nini datu dahulu, bubuhan Walanda.

    Ujar urang-urang Paringin, Pangeran Antasari paranah guring babarapa hari di guha Bukit Bagantung. Sidin waktu itu gagaringan. Limbah waras sidin lalu tulak ka Puruk Cahu, ka Muara Tewe. Di Puruk Cahu batamu wan Srapati. Limbah itu Antasari bapindah wadah pulang ka Sampingan Muara Tewe. Satumat-satumat baalih supaya jangan ketahuan bubuhan Walanda. Ka Kampung Samparing, kampung Bayan Beguk.

   Di Tundakan ada pasukan laskar Antasari bajaga-jaga. Dua kali kajadian paparangan di Tundakan. Bubuhan Balanda kawalahan. Lalu bulikan ka Amuntai. Bubuhan Balanda maminta bantuan tambahan sardadu handak mahancurakan benteng Tundakan. Tapi karana ada jua paparangan di Madang wan Birayang, bantuan kada kawa dikirim ka Tundakan.       

   Bujur jua pang benteng Tundakan itu kuat partahanannya. Sakuliling Gunung Tundakan-Bukit Bagantung ada susungaian. Di curam-curam gunung dipasang ranjau-ranjau. Jadi ngalih musuh handak mamasuki benteng Tundakan. Tundakan sabuan benteng paling hujung di utara Kalimantan Selatan.

   Panakawan Antasari, Tumanggung Jalil paranah jua umpat manjaga benteng itu, Bendera Kasultanan Banjar dahulu bakibar di atas pucuk bukit Bagantung.

   Benteng Tundakan ditinggalakan, karana sarangan Balanda nang talalu banyaknya, Banyak banar sardadunya, wayah ini Tundakan-Bukit Bagantung itu dikulilingi oleh papuhunan wan sagala macam kayu-kayuan, kalihatannya labat banar.

     Benteng Tundakan, benteng nang panguatnya di Kalimantan Selatan. Karajaan Balanda paranah maucapakan. Ujar bubuhan Balanda, benteng Tundakan wadah partahanan Antasari. Hati-hati manyarang Tundakan. Balanda sudah baulah gambar benteng Tundakan dijadiakannya kanang-kanangan sawaktu paparangan.
       

{ 0 komentar... Skip ke Kotak Komentar }

Tambahkan Komentar Anda

tolong jangan porno,rasis,meninggalkan link aktif dan no telp mantan!

 
oh andrian © 2014 - 2018 | All Right Reserved